EVENTIA. Oficina d'organització d'activitats i congressos

FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Programa de Promoció i Empresa
Pg. Pujades, 1
08003 Barcelona