Barcelona 8 de novembre de 2017
UPFeina 2017


PortadaContacte

Des de la primera edició d’UPFeina l’any 2005, la fira d’ocupació de la Universitat Pompeu Fabra ha estat el punt de trobada per excel·lència entre els estudiants i els graduats que volen incorporar-se al món laboral i les empreses i institucions que cerquen talent a la nostra universitat.

UPFeina esdevé un espai d'intercanvi de coneixement directe i personal entre el món acadèmic i el professional, actuant com a mitjà de promoció de les entitats participants, a la vegada que facilita la inserció laboral dels estudiants i els graduats de la UPF.

Més informació: https://www.upf.edu/web/upfeina