Barcelona de 25 a 26 d'octubre de 2012
Jornades dels Consells Socials de les Universitats Espanyoles


PortadaProgramaAllotjament
Programa general, fitxa d'activitat

Dijous 25 d'octubre de 2012 17:00 a 17:30
Jorge Sainz, director general de Política Universitària
Antoni Castellà, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
Joaquín  Moya-Angeler Cabrera, president de la Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles
Joaquim Boixareu Antolí , president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya


Cloenda
Lloc: Auditori Jordi Rubió i Balaguer - Campus de la Ciutadella