Barcelona de 25 a 26 d'octubre de 2012
Jornades dels Consells Socials de les Universitats Espanyoles


PortadaProgramaAllotjament
Programa general, fitxa d'activitat

Dijous 25 d'octubre de 2012 15:00 a 16:30
Jorge Sainz, director general de Política Universitària
Antoni Castellà, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
Joaquín  Moya-Angeler Cabrera, president de la Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles
Ramon Roca Enrich, president del Consell Social de la Universitat de Lleida
Modera: Manuel Campo Vidal, periodista


Debat final: Les "5 qüestions" del canvi: què, qui, com, quan i quant
Lloc: Auditori Jordi Rubió i Balaguer - Campus de la Ciutadella