Centre de Premsa


Filtrar per tema

29/05/2009
Notícies
I Jornada Universidad-Empresa


La UPF organitza una jornada sobre les pràctiques dels estudiants en el marc del nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior

Hi van participar representants dels diferents col·lectius implicats en les pràctiques, com són professors, càrrecs acadèmics, estudiants i tutors dins de l'empresa, a més d'experts en formació i selecció. Veure més

10 20 30 40 Tots

EVENTIA. Oficina d'Activitats i Congressos Avis legal

FUNDACIÓ UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Pg. Pujades, 1
08003 Barcelona